Pravila nagradne igre Fiatova karavana

Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana

1. člen
(o nagradni igri)

Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek Fiatove nagradne igre »Poženi za srečo«, ki jo prireja podjetje Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: organizator nagradne igre). Fiatova karavana z nagradno igro »Poženi za srečo« poteka od 9. 3. do 30. 6. v salonih pooblaščenih prodajalcev vozil Fiat v naslednjih terminih:

Termin Pooblaščeni prodajalec Naslov
9. - 12. marec Emil Frey Avtocenter Ljubljana Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana
16. - 19. marec Avtoplus Koper Istrska cesta 55, 6000 Koper
23. - 26. marec Emil Frey Avtocenter Maribor Ptujska cesta 132, 2000 Maribor
30. marec - 2. april Veit Team Čufarjeva ulica 24, Vir, 1230 Domžale
5. - 9. april Avtotrade Vrhnika Sinja Gorica 11, 1360 Vrhnika
20. - 23. april Avtohiša Stepančič Arclin 100, 3211 Škofja vas
4. - 7. maj Avto Močnik Jezerska cesta 135, 4000 Kranj
11. - 14. maj AC-Profekt Bakovska ulica 29 b, 9000 Murska Sobota
18. - 21. maj Avto Viher Pameče 151, 2380 Slovenj Gradec
25. - 28. maj Trgo ABC Nova Gorica Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica
1. - 4. junij Avtohiša Adria Podbevškova ulica 13, 8000 Novo mesto


2. člen
(kdo lahko sodeluje)

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji.

3. člen
(drugi pogoji sodelovanja)

Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje izpolnjevati sodelujoči: - ne sme sodelovati pri pripravi ali izvedbi nagradne igre; - se k nagradni igri prijavi v skladu s 4. členom teh pravil; - mora izpolnjevati pogoje iz 2. in 3. člena, v obdobju trajanja nagradne igre (opisane v 4. členu).

4. člen
(način sodelovanja)

Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje iz 2. in 3. člena, mora za sodelovanje v Fiatovi nagradni igri »Poženi za srečo«, ki poteka od 9. 3. 2022 do 30. 6. 2022 pri pooblaščenih prodajalcih vozil Fiat, v terminih in na lokacijah, navedenih v 1. členu teh pravil, zavrteti kolo sreče, ki se nahaja v prodajnem salonu vozil Fiat. Če se kolo ustavi na polju »Vitaminsko veselje«, sodelujoči prejme takojšnjo nagrado (mandarino) takoj. Če se kolo ustavi na polju »Vstop v žreb za nagrado«, pa mora kot pogoj za sodelovanje v žrebu v celoti izpolniti nagradni kupon, ki mu ga izroči prodajni svetovalec, s katerim poda tudi izrecno soglasje k danim pravilom in potrdi seznanjenost z njihovo vsebino. Pravila nagradne igre so objavljena na kupončku za žrebanje (QR koda), na spletni strani fiat.si in na vpogled ob skrinjici za žrebanje, ki se nahaja ob kolesu sreče.

5.člen
(nagrade)

Vsi sodelujoči, ki bodo v nagradni igri sodelovali na način, opisan v 4. členu teh pravil, bodo sodelovali v žrebanju za praktične nagrade:

  • 1 x vikend preizkus vozila Fiat
  • 1 x mešalnik za smoothie
  • 7 x bandana Fiat

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Nagrade iz te nagradne igre v skladu z 19. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami) (v nadaljevanju: ZDoh-2) ne štejejo za dohodek fizične osebe, zato organizator nagradne igre za prejeto ugodnost ne odvede dohodnine. Žrebanje nagrad bo potekalo po zaključenem terminu pri posameznem pooblaščenem prodajalcu, v ponedeljek ob 10. uri v prostorih pooblaščenega prodajalca:

Prodajni salon Žrebanje
Emil Frey Avtocenter Ljubljana 14. marec ob 10. uri
Avtoplus Koper 21. marec ob 10. uri
Emil Frey Avtocenter Maribor 28. marec ob 10.uri
Veit Team 4. april ob 10. uri
Avtotrade Vrhnika 11. april ob 10. uri
Avtohiša Stepančič 25. april ob 10. uri
Avto Močnik 9. maj ob 10. uri
AC-Profekt 16. maj ob 10. uri
Avto Viher 23. maj ob 10. uri
Trgo ABC Nova Gorica 30. maj ob 10. uri
Avtohiša Adria 6. junij ob 10. uri

Sodelujoči je upravičen zgolj do enkratnega prejema nagrade. Nagrade ni mogoče unovčiti ali zamenjati za drugo nagrado. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po elektronski ali navadni pošti, na naslov, ki ga bodo navedli na nagradnem kuponu. V kolikor je sodelujoči vpisal napačne podatke, napačen elektronski ali poštni naslov ali v primeru, ko prejemnik zavrne nagrado, organizator ni dolžan podeliti nagrade. Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti na naslov, ki so ga navedli na izpolnjenem kuponu.

6. člen
(kršitev pravil)

V kolikor se izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri. V kolikor je nagrada že podeljena, pa se izkaže, da je nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prejšnjega odstavka tega člena, sme organizator zahtevati takojšno vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.

7. člen
(odstop od nagradne igre)

Sodelujoči lahko odstopi v katerikoli fazi nagradne igre, tako da v času trajanja Fiatove nagradne igre »Poženi za srečo« poda pisno zahtevo po odstopu na naslov Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana. Preklic podanega odstopa od nagradne igre ni mogoč.

8. člen
(omejitev odgovornosti organizatorja nagradne igre)

Organizator nagradne igre ali pooblaščeni prodajalec vozil Fiat ne odgovarjata za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrad in škodo:

- če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,
- če izvedbo nagradne igre preprečijo dejavniki, ki predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre,
- v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te nagradne igre.

Organizator nagradne igre bo o nastopu navedenih okoliščin obvestil sodelujoče v Fiatovi nagradni igri »Poženi za srečo« na spletni strani fiat.si in na lokaciji prodajnega salona iz 1. člena teh pravil.

9. člen
(bistveno spremenjene okoliščine)

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrade iz 5. člena, lahko organizator nagradne igre nagrado iz tega člena nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v akciji v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne morejo zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine. V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete v prvem odstavku tega člena, bo organizator nagradne igre ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse sodelujoče in po poslanem sporočilu izvedel oz. dokončal akcijo na osnovi novih pravil.

10. člen
(reševanje sporov)

V primeru morebitnih sporov na podlagi teh pravil je pristojno sodišče v Ljubljani. Pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre.

Ljubljana, 7. 3. 2022